21. Štepanský (IV)
Popis cesty:

21.Štepanský (IV) - Tupá SZ, ľavá časť
M.Krtouš, V.German, 26.2.2011

Podobnosť s cestami Szczepanských nie je náhodná. Cesta vedie v ľavej časti SZ Tupej na kopu Medzi ľavým žlabom a Lúčnym sedlom. Nástup z ľavého žľabu trávnatým žliabkom po snehu. Ďalej šikmou trávnatou rampou, ktorá začína v strede steny. Z prava do ľava cez skalný kútik na veľkú snehovú plošinu. Ďalej šikmo vpravo hore snehovým žliabkom cez stienku a 150m po snehu na vrchol.