20. Prvé pravé rebro (I-II-IV)
Popis cesty:

20. Prvé pravé rebro (I-II-IV)
Ľahké skaly a sneh na nevýraznom rebre - vhodné na zimnú prechádzku. Medzi cestou 19 a 20 je žlab a vyvýšeniny v pravom rebre.Podľa variantu a cez výšvihy II-IV. V zime často lezené.

20a. variant (M3) 1hod.
Opis David Kocsis sólo, 2. 2. 2015,300m, viď foto pri ceste, určite lezené uz skôr,