13. Žľab Samuhel - Vestenický (III-IV) 2h.
Popis cesty:

13. Žľab Samuhel - Vestenický (III-IV) 2h.
S. Samuhel, L. Vestenický, 24. 3.1963.
Leto: O. Chudý, V. Kecer, sept.1965.

Cesta vedie žľabom bezprostredne vpravo od centrálneho rebra. V lete lezené priamo cez dolný skalný prah do žľabu (III-IV). V zime žľabom zľava doprava ako pri Puškášovom rebre, cez rebro doprava do žľabu. Hore žľabom po snehu až na hrebeň.