9. Žlab Bednár a spol. (II) 2h
Popis cesty:

9. Žlab Bednár a spol. (II) 2h.
J. Bednár, Š. Culka, O. Radek, M. Rybanský, 6. 3.1962.

V zime snehový žľab s nástupom cez trávnato-skalnú stienku. V polovici sa skrúca smerom ku Lúčnemu sedlu. Vychádza na SV hrebeň pod hrebeňovými skalnými výšvihmi.