7. Pilier (III-IV) 8-10h.
Popis cesty:

7. Pilier (III-IV) 8-10h.
J. Čapek, J. Pospiech 17. 3. 1973. (III-IV, miestami V-VI) 10 hodín

Logická línia. Cesta prechádza tretím rebrom naľavo od Puškášového centrálneho rebra. Podrobná schéma cesty z roku 1973 ukazuje, že "Hodená rukavica" , M. Bobovčák, R. Gažo, 17. 2. 2007. (III-IV) 8 hodín - pozri fototopo. je len variantom staršej cesty vedúcej rebrom. Nástup u prvovýstupu je skalou (V-VI). Hodená rukavica nastupuje trávnatou rampou (III).