1. Ľavý žľab (II) 1h.
Popis cesty:

1. Ľavý žľab 1-2h.
1a. Ľavou vetvou P.Misiurewicz, 27. 3.1960
1b. Pravou vetvou (II-III), M. Legutky, L. Vestenický 19. 4.1964

Žľabom asi do jeho polovice až kde sa rozvidluje. (a) Ľavým ramenom do krátkeho žliabku, ním trochu hore a potom traverz trávami vľavo do ústia depresie, ktorá je podťatá. Depresiou hore. (b) Od rozdvidlenia žľabu jeho pravou vetvou na SV hrebeň.