8. Motykova cesta (V) 3h.
Popis cesty:

8. Motykova cesta (V) 3h.
S.Motyka - J.Sawicki, 23.7.1932,
Veľmi pekná cesta. Odistenie borhákmi na stanovištiach 6st./12bh. V.Tatarka 2000.
Variant nástupový: lezieme priamo kútom okolo žltého previsu a ďalej kútom až k miestu, kde odbočuje variant doprava, V.
Variant doprava: T. Pawlowski – Z. Radwańska, 24. 9. 1936.
Variant doľava: traverz do 4. dĺžky cesty č.7.

Vstup do steny je v prostriedku spádnice vo výraznom, plochom, platňovitom záreze. Dnom zárezu hore, potom jeho ľavou platňovitou stenou (veľmi originálne chyty a stupy) až pod pás malých previsov na ľavej stene zárezu (vpravo, kúsok vyššie vidieť výrazné, do žlta sfarbené previsy). Pás previsov prekonávame 3 - 4 metrovým traverzom doľava v ich prerušení (veľmi exponované). Ďalej hore pod ďalšiu previsnutú stienku. Aj tu traverz 4 metre vľavo na výhodnú lavku. Odtiaľ : Alebo : (1.Motykov smer výstupu v AP uvedené chybne). Ďalej stále pravou platňovitou stenou zárezu, niekoľko metrov šikmo vpravo a hore dnom zárezu do miesta, kde sa zárez stáva previsnutým. Tu veľký krok doprava na pravé rebierko zárezu a niekoľko metrov ďalej doprava, potom krátkym komínikom na stanovište. Ďalej niekoľko metrov hore a krátky traverz pomocou odštiepeného bloku na stanovište za výrazným skalným blokom na začiatku nového zárezu. Ním hore 15 m. Kde sa zárez začína dvíhať, traverz vľavo niekoľko metrov (spodné chyty) a hore do ďalšej časti zárezu. Ním ešte niekoľko desiatok metrov hore, potom vpravo na ľahký terén a ním na vrchol. Alebo : (2.variant). Z lávky ešte kúsok hore stienkou, potom šikmo doprava cez previsnutý úsek a ďalej priamo hore cez ťažkú stienku. Potom kúsok doľava na plošinku (istenie). Tu sa hlavné ťažkosti končia. Ešte priamo hore trhlinou v nepravidelnom záreze, potom kúsok doprava po nepevných skalách na trávnaté časti pod štítom. Vrcholový hrot J steny zostane vľavo. Ľahkým terénom na vrchol.