1. Ľavý pilier (III.-IV.) 2hod.
Popis cesty:

1. Ľavý pilier (III-IV) 2h.
J.Lukač,K.Pavlik, A.Rapoš, 29.VI.1951 Info: AP/22, K/1444

Nástup je od hrany asi 10m vpravo. Platňou, ďalej hore na hranu, na hrane komínkom z ľavej strany piliera doprava cez hranu a znovu doľava hore na hranu a po nej 40m. na trávnátú lávku. Z nej 8m hore škárou, ďalej hranou na vrchol.
Starý opis pri previslej veži asi v polovici piliera obtiažnosťou nesedí. Obtiažnosti zodpovedá skôr tento opis: Po ľahkej pasáži asi v tretine piliera odbočíme doprava cez stred steny trávnato skalným terénom priamo k plochému pilieru, ktorý je medzi hranou nášho piliera a žlabom vpravo, až na vodorovnú na trávnatú policu. Na pravý koniec police nad žlabom a odtiaľ hore pravou hranou plochého piliera späť doľava na hranou nášho piliera. Priamo hranou piliera hore až na poslednú vežu. Z nej zlezieme do malého sedielka. Zo sedielka cez posledný výšvih na vrchol steny.(Pozri bodkovaný smer na foto.)