23. Etiuda (IV,A1) 4 h.
Popis cesty:

23. Etiuda (IV,A1) 4h.
Marek Pronobis 28.10.2014
Výstup ide úzkym pilierikom, ohraničujúcom stenu z pravej strany. Stena je vysoká okolo 120 m. Vzdialenosť medzi stanoviskami je okolo 30 m.