13. Nemorálny tanec (VIII-) 3h.
Popis cesty:

13. Nemorálny tanec (VIII-) 3h.
P. Haľko., R. Labuda 1. 8. 2012

Nová športová cesta Nemorálny tanec, odistená nitmi, na štandoch retiazky s kruhom. Prvá dĺžka (V) 50 m, kútikom – štand na rampe pretínajúc cestu Stredom platne, (ktorej štand je nad rampou v kosovke). Druhá dĺžka (VI-) priamo hore 20 m. Tretia dĺžka (VII+) 30 m, si vyžaduje pokoj a pevné a lýtka. Štvrtá dĺžka (VIII-) mierne vľavo kútom cez previs. Materiál: Expresky 10 ks, friendy 1,2,3, (do prvej dĺžky) Zostup: Obídením steny podľa sprievodcu, alebo zlanením na dva krát, z druhého štandu až dole.
Info a Foto