11. Deň Žaby (IV, A1) 2h.
Popis cesty:

11. Deň Žaby (IV, A1) 2h.
M. Pronobis, 26. 6. 2011, 120m.
Pravá časť Z steny - Stena pod Skokom
Dolná polovica cesty, pevná skala, ostatné séria prahov delená policami.