9. Deň Svišťa (IV)
Popis cesty:

9. Deň Svišťa (IV)
M. Pronobis, 14.9.2010
Pravá časť Z steny - Stena pod Skokom