3. Stredom Platne (IV+, A1 var. sprava IV+) 5 h.
Popis cesty:

3. Stredom Platne (IV+, A1 var. sprava IV+) 5 h.
B. Adam, Š. Estočko, 14. IX. 1978

Ľavá vyššia časť steny spadá do sutiny ostrohou v tvare V. Nástup je zprava od ostrohy nižšie od komína (č.2). Po trávnato sklanatých lávkach vystupujeme doprava hore až na plošinku pod obrovskou štítovou platňou. Z pravého kúta plošinky na lávku a odtiaľ priamo prostriedkom platne, mierne doľava pod uzatvárajúci previs. Buď previsom priamo na vrchol ako prvovýstupcovia (A1), alebo oblezieme previs po jeho pravej strane (IV+) a potom hranou doľava na vrchol.