7. Vysoká lávka žľabom (IV) 2h.
Popis cesty:

7. Vysoká lávka žľabom (IV) 2h.
F. Ždiarsky, I. Treskoň, 19. 10. 1965, AP IX/48.

Spočiatku roklinou až po hlboký previsnutý komín, ktporý obídeme kolmou stienkou zľava (IV) až na lávku v polovici steny. Lávkou doprava až kým sa stráca v stene. Stenou hore do ľahších partií nad previsnutým komínom. Doľava do žlabu a ním ľahko do sedla.