21.Ťažká špára (VI+) 5h.
Popis cesty:

21.Ťažká špára (VI+) 5h.
P.Hámor, P.Jackovič, 6.II.1994

Staršia schéma