20.Gilotína (V+,A1,A2) 7h.
Popis cesty:

20.Gilotína (V+,A1,A2) 7h.
P.Jackovič, J.Skokan, 12.XII.1997

Staršia schéma