19.Samotári v dave (VI+,VII-) 6h.
Popis cesty:

19.Samotári v dave (VI+,VII-) 6h.
D.Šak, M.Volf, 26.XII.2006

Fototopo