15.Komín (VI,A0) 2h.
Popis cesty:

15.Komín (VI,A0) 2h.
P.Jackovič, sólo, 9.III.1996