11. Žľabom 1,5 h.
Popis cesty:

11. Žľabom (CH) 1,5 h
O.Chudý, L.Janiga, 5.1.1984, len za zimných podmienok na čistom snehu.AP/IX/81