3. Cesta cez okno M4+ 4,5h.
Popis cesty:

3. Cesta cez okno M4+ 4,5h.
V.Masny, P.Piroha, 27.01.2018
Cesta je viac menej variantom cesty č.2

Fototopo

Foto-facebook