1. Ľavá časť A.+ M. Pronobis (IV,A1,A2)
Popis cesty:

1. Ľavá časť A.+ M. Pronobis (IV,A1,A2)
Andrzej a Marek Pronobis, 19.V.2007, cca 150m.

Fototopo