20. Prostredné rebro (III - I) 1,45h.
Popis cesty:

20. Prostredné rebro (III-I) 1,45h.
K. Balucinski, A. Uznanski ml., 24. 7. 1970,

V sprievodcovi AP IX / 67, je zle zakreslená línia na foto v knihe na nesprávnom pilieri. Cesta nastupuje výrazným žlabom vľavo od cesty 8 a smeruje doľava k nápadnej položenej 50m platni. Platňou a ďalej trávou na pilier, kde vyúsťujú cesty 5. a 6. a 7. pri nápadnej vežičke v pilieri. Ďalej pilierom hore. Dole klasifikácia III hore I. Poľský popis v Taterniku a aj slovenský preklad v Puškášovi a aj klasifikácia a čas výstupu zodpovedá práve línii, ktorá je zakreslená ako cesta č.20. na fotografii steny.

Pozri aj foto pri ceste a popis v Taterniku.