18.Štrbské Solisko -hrana (IV) 1,5h.
Popis cesty:

18.Štrbské Solisko -hrana (IV) 1,5h.
I. Treskoň, F. Ždiarsky, 18. 10. 1965, AP IX / 60

Nástup na hranu z trávnato sutinovej rampy, ktorá sa ťahá od Nízkej lávky k Šedej lávke. Prístup č.15., alebo ďaľším žlabom sprava rovno na Šedú lávku odtiaľ zostup pod hranu. Spočiatku priamo po rebre pod kolmý výšvih. Obídeme ho zľava za hranu cez odštiepenú platňu do kúta. Kútom a kolmou stienkou na plošinu v ostrí rebra. Nad ňou je ďaľší kolmý výšvih, obchádzame ho zprava pod hranou na sutinovú poličku. Z nej doľava na hranu a ňou priamo na vrchol.