17.Intermezzo (IV) 2h.
Popis cesty:

17.Intermezzo (IV) 2h.
M. Pronobis, 11.09.2011. Pozri fototopo pri ceste.

Nástup žľabom ako cesta 15., až po trávnatú rampu pod pilierom, ktorý delí depresiu v ceste 15. a žlab na Nízku lávku v ceste 16. Priamo pilierom na vrchol. Spolu s cestou 15. - to môže byť zaujímavý zimný výstup.