16.Nízka lávka priamo (I) 1h.
Popis cesty:

16.Nízka lávka priamo (I) 1h.
M. Bušovský, E. Hutláková, S. Matvej, 17. 3. 1983, AP IX / 63

Nástup žlabom ako u cesty 15. Tam kde sa vetví pokračujeme priamo žľabom na S štrbinu Nízkej lávky, ktorá je od depresie v ceste 15 oddelená zreteľným pilierom.