15. Žľabom (I) 1h.
Popis cesty:

15.Žľabom (I) 1h.
F. Ždiarsky, 18. 10. 1965, AP IX / 66
Vystupujeme priamo žlabom spadajúcim z Nízkej lávky medzi Mlynickým a Štrbským Soliskom. Pred jeho rozšírením a vetvením odbočíme doľava, do depresie v stenách Mlynického Soliska, vľavo od Kubínového rebra. Depresiou doľava, neskôr doprava a mierným terénom na vrchol.