9. Stredný zárez (III-IV) 4h.
Popis cesty:

9. Stredný zárez (III-IV) 4h.
I. Král, Z. Lukeš, 27.12.2009,
5 dĺžok III-IV, ďalej snehom.