16. Pravý pilier (IV) 2h.
Popis cesty:

16. Pravý pilier (IV) 2h.
Letný prvovýstup - M. Pronobis, 20. 9. 2009
Fototopo
Zimný prelez - s názvom: Posledná možnosť (M4)
V.Šuraba, M.Kováč, 5.2.2011 - ide o zimný prelez pravého piliera, s variantami.

Popis: Napravo od cesty č. 15 vidieť nevýrazný pilier začínajúc 5 m stienkou(M3), ďalej kombinovaným skalnato-trávnatým terénom, ktorý sa tiahne jemne vľavo. Nasleduje ľahký terén(mierne vpravo), trávky až pod hlavný pilier. Ním priamo hore (M4) a ďalej hrebeňom. Nasleduje nepríjemná dĺžka (III) po uklonených skalných platniach. Dolez(II) na vrchol. Pekná, ľahká zimná cesta.