13. Malé Solisko pravá časť (I-II) 1h.
Popis cesty:

13. Malé Solisko pravá časť (I-II) 1h.
Alfréd Martin, 18.9.1907

Martinova cesta v zostupe, pravou hornou časťou. Výstup vedie v stene Malého Soliska iba v hornej časti. Ešte nad polovicou steny vtraverzujeme do žľabu, ktorý spadá z Vysokej lávky. Zo štítu spočiatku kúsok po hrebeni na JV do malého nevýrazného zárezu. Zo zárezu dolu zo strany Furkotskej doliny úzkym skalným žľabom až do miesta, kde narazíme na niekoľko rozvetvujúcich sa žliabkov v stene. Odtiaľ šikmo vľavo dolu trávami a sutinou do dosť úzkeho žľabu, ktorý spadá z Vysokej lávky. Ním zostupujeme ďalej dolu, obchádzajúc niekoľko previsov po bočných stenách, na sutinovisko do doliny. Žľab je charakteristický svojím štvoruholníkovým vhĺbením pri ústí. Miestami II.