12. Malé Solisko ľavá časť (II) 1h.
Popis cesty:

12. Malé Solisko ľavá časť (II) 1h.
R. Kordys, J. Mašlanka, 17.8.1911

V zostupe, ľavou hornou časťou steny. - Z vrcholu Malého Soliska spočiatku na severozápad. Hneď po prechode strmej platne schádzame dolu z hrebeňa smerom k Furkotskej doline. Ďalej krátkym traverzom šikmo vpravo dosiahneme trávnato-skalné rebro, od ktorého vľavo sa vtína žľab. Rebrom niekoľko metrov dolu, až kým sa nezačne rozširovať. Odtiaľ ľahkým traverzom vodorovne vpravo až ponad mohutný hlboký žľab, ktorý spadá z južnej Soliskovej štrbiny. Strmými drobivými skalami šikmo vpravo do spomínaného žľabu. Vstúpime doň v mieste, kde jeho horné úzke dno sa zrazu rozširuje. Odtiaľ zostup žľabom už zo Soliskovej štrbiny. Žľabom cez sutinoviská zostúpime na dno Furkotskej doliny. Zima: Na čistom snehu. O. Chudý - A. Rumanovský, 8.2.1980, ale len dolná časť opísaného zostupu, už v žľabe, ktorý spadá zo Soliskovej Štrbiny.Pozri cestu č.11.