9. Solisková štrbina-S ľavý žľab (I) 1,5h.
Popis cesty:

9. Solisková štrbina-S ľavý žľab (I) 1,5h.
G.O. Dyhrenfurth, H. Rumpelt, 10.6.1906
Zima: Na čistom snehu. Pozor na lavíny. E. Kátai, G. Komarnicki, 20.2.1914; O. Chudý, A. Rumanovský,18.2.1980.

Ľavým žľabom na severnú štrbinu. - Zo žlto značkovanej turistickej cesty doprava po sutinovisku pod ústie dvoch paralelných žľabov, oddelených od seba výrazným skalným rebrom. Žľaby spadajú zo Soliskovej štrbiny do Furkotskej doliny. Ľavým žľabom, začiatkom leta na snehu, cez niekoľko skalných stupňov. Pred jeho ústím, ktoré sa rozširuje, vystúpime na severnú štrbinu po sutinovisku.