7. Predná Solisková veža (II-III) 2h.
Popis cesty:

7. Predná Solisková veža (II-III) 2h.
Z cesty č.6. asi v tretine žľabu je možný prechod priečným žľabom tiahnúcim sa zľava doprava k ceste č. 8. A pokračujeme ďalej cestou 8.