6. Nižná Solisková štrbina (I) 1h.
Popis cesty:

6. Nižná Solisková štrbina (I) 1h.
J. Dürr, A. Szczepaňski, J. A. Szczepaňski, 13.7.1925.

V zostupe (0,5h). - Z Nižnej Soliskovej štrbiny zostúpime dolu na západ žľabom, alebo jeho skalnato-trávnatým terénom po pravej strane.V dolnej časti je žlab strmší a vyúsťuje na sutinovisko nad Nižným Wahlenbergovým plesom.