5. Zadná Solisková veža vhĺbením (II-III) 2h.
Popis cesty:

5. Zadná Solisková veža vhĺbením (II-III) 2h.
G. A. Hefty, L.Rokfalusy, 25.3.1913.

V zostupe. - Z vrcholu veže zostúpime strmým žľabom na juhozápad na väčšiu trávnatú plošinu, okolo ktorej sú platňovité zrázy. Odtiaľ od veľkého skalného bloku dolu komínom na severnú stranu. Zlaníme. Ďalej šikmo vľavo pomocou lana 15 metrov až do spádnice spomínaného bloku. Ďalej zostupujeme po rebre, na ktorom je šikmá platňa. Potom strmo dolu cez drobivé skalky a strmé trávy vľavo na ľahší terén. Ním dolu do žľabu, ktorý spadá z Nižnej Soliskovej štrbiny, a žľabom dolu do Furkotskej doliny. Lezené len v zimnom období. Pozri aj výstup č.4.