4. Zadná Solisková veža stenou (I-II,III) 2h.
Popis cesty:

4. Zadná Solisková veža stenou (I-II,III) 2h.
A. Matuszyk, E. Urbaniková 1.4.1972

Výstup vedie medzi zostupovou cestou Heftyho a Rokfalusyho z leta 1913 a len čiastočne západnou stenou a pilierom steny, ktorým vedie výstup Andrášiho a Virosta z leta 1948. Je možné (ide o veľmi úzke rozpätie steny), že nový výstup sa zväčša prekrýva so zostupom Heftyho a Rokfalusyho, Čo priznávajú aj autori. Nesporne ide o niekoľko nových variantov v priebehu celého výstupu. V každom prípade ide o prvý zimný výstup, či už pôvodnou zostupovou cestou, alebo s novými variantmi. Lezené v zimných podmienkach.