9. Ľavou stenou (IV, miesto V) 1,5 h.
Popis cesty:

9. Ľavou stenou (IV, miesto V) 1,5 h.
Jacek Groń,Kamil Kijowski,Janusz Wódkiewicz, 19.5.2015,

Popis cesty - Cesta má 2 dĺžky po 55 m, cesta za začína niekoľko metrov na západ od ľavého piliera. Možnosti istenia, dobré, najmä friendy a čoky.Pohodlné miesta na stanovištia.Pekné, krátke a exponované lezenie podobné ako aj v ostaných cestách v stene. Zostup zlanením 60 m. do žľabu spadajúceho z Prielomu pod Snehovým.