5. Tonyho cesta (IV) 2 h.
Popis cesty:

5. Tonyho cesta (IV) 2 h.
A. Svoboda, M. Smutný, 1972
V prvej dĺžke