4. Prostrednou časťou (V) 2-3 h.
Popis cesty:

4. Prostrednou časťou (V) 2-3 h.
Č. Harníček, J. Mlezák, 26. 7. 1954

Popis cesty: Variant nad pilierom (cesta 3), priamo žľabom. Nástup je v najnižšom mieste steny, odkiaľ pilierom hore. Spočiatku mierne vľavo pozdĺž piliera, neskoršie doprava na rebro piliera, ktoré prechádza v strmý plochý žľab. Ním hore (V) a cez niekoľko schodov až pod previs uzatvárajúci žľab. Cezeň na hrebeň a na vrchol Snehového hrbu.