3. Ľavou časťou (IV-V) 2 h.
Popis cesty:

3. Ľavou časťou (IV-V) 2 h.
J. Dostál, E. Nemeš, L. Vítek, 6. 7. 1951

Popis cesty: nástup je v najnižšom výbežku piliera. Ním strmo hore. V miestach, kde sa stáva previsnutý krátkym traverzom doľava do trávnatého žliabku, lámavé. Žliabkom asi 20 metrov priamo hore až po kolmú, veľmi hladkú platňu po ľavej strane. Touto traverz doľava 5 metrov až na hranu výšvihu, ktorým pokračujeme po kolmých skalách až pod previsnutú vrcholovú časť steny. Odtiaľ šikmo doľava do previsnutého komína (V), ktorým priamo na hrebeň. Exponovaný výstup. V hornej časti lámavá skala.