8. Z hrebeň (III) 3,5 h.
Popis cesty:

8. Z hrebeň (III) 3,5 h.
Z. Kuleszyna, M. Lažniewski, H. Mogilnicki, W. Wasiutyňski, 30. 7. 1933

Popis cesty: Na skalách a po tráve dosiahneme hrot, ktorý zľava vrúbi Dolný kotol Ľadovej dolinky. Z temena skalného hrotu k päte výšvihu hrebeňa. Cez hranu výšvihu 4 metre na trávnatý stupeň, potom vodorovne do žľabu. Žľabom hore až na koniec, potom vpravo do lámavého komína, ktorý ide doľava hore. Komínom na hrebeň nad výšvihom. Odtiaľ vpravo do trávnatého žľabu a ním hore nazad na hrebeň. Po hrebeni na trávnaté sedielko. Zo sedielka hore cez trávnaté žľaby a rímsy pod svetlé škvrny v západnej stene. Odtiaľ doprava hore komínom na hranu hrebeňa. Niekoľko metrov doprava a desať metrov stienkou hore na trávnaté stupne. Trávnatým žľabom na hrebeň a po ňom na štrbinu. Odtiaľ vpravo od hrebeňa, potom na hrebeň pod štítovým výšvihom. Stienkou výšvihu niekoľko metrov hore na skalnatú rímsu, ktorá ide doprava. Po nej niekoľko metrov doprava a cez hranu na dno kominovitého zárezu s vklinenými balvanmi. Zárezom hore na vrcholový bod steny. Ďalej na štít ako v opise pri z stene Stanislawského cestou.