7. Pravou časťou (V+) 17 h.
Popis cesty:

7. Pravou časťou (V+) 17 h.
J. Janiš, Z. Pošek, L. Stoy, R. Klimeček; 4.-5.4.1973
17 hod., 20 skôb, bong-bong, jednička.

Popis cesty: V prvých dĺžkach pravdepodobne totožné s č.6. Výstup vedie približne v spádnici markantnej trojuholníkovej veže s veľkým žltým fľakom, ktorá je asi v dvoch tretinách steny v jej pravej polovici. Nástup asi 60 -70 m vpravo od Stanislawského. Šikmo doprava dve dĺžky až sa dostaneme na nevýrazný pilier. Dve dĺžky po pilieri, ktorý sa láme v kolmý stupeň. Cez stupeň (5 dĺžka) mierne doľava po dobre vrstvenej skale. Potom pomerne ľahkým terénom až pod trojuholníkovú vežu s veľkým žltým fľakom. Kútom doľava (9 dĺžka) na temeno nevýraznej vežičky a potom doprava do kúta (10 stanovište). Odtiaľ traverz doprava po šikmej asi 1 m širokej polici, hore asi 3 m na ďalšiu šikmú policu, nad ňou je previslá stienka a traverz za hranu. V previslej stienke je ponechaná jednička. Celý traverz je temer bez zaisťovacích možností. Ďalej už ľahkým terénom na vrchol trojuholníkovej veže (nad ňou sa tiahne šikmo doprava široká rampa, po ktorej vedie výstup Stanislawského). Prejdeme rampu a kolmým kútom hore (13 dĺžka). Potom jednu dĺžku šikmo doprava a pod vytláčajúcimi skalami po rímsach jednu dĺžku doľava ku kútu. Kútom hore na vrchol veľkej kolmej steny, cez ktorú vedie Plškova cesta. Ďalej 3 dĺžky šikmo doľava strmým kuloárom až na hrebeň a po hrebeni na vrchol.