5. Stanislawského cesta (V) 6 h.
Popis cesty:

5. Stanislawského cesta (V) 6 h.
W. Stanislawski, L. Skotnicowa, A. Kenar, 18. 8. 1929
2. výstup. T. Bernadzikiewicz, T. Pawlowski, 8. 9.1932
Zima: V dolnej Časti skalný, v prostrednej časti snehový výstup vo veľmi nepríjemnom teréne na strmých trávach. Hore skala. Výstupy vykonávané v jarných mesiacoch koncom zimnej sezóny, najmä v apríli, viac-menej na suchej skale, K. Cerman, J. Mašek, 24. 3. 1953; 2. zima: K. Cerman, O. Kopal, R. Kuchař, 3. 4. 1956.)

Popis cesty: Nástup je na pravej strane mohutného skalného hrotu. 40 metrov žľabom priamo hore na začiatok hlbokého čierneho komína. Jeho dnom vzpieraním 15 metrov hore veľmi ťažko, až do úrovne plošinky vklinenej v komíne. Po rímse vo vnútri komína niekoľko metrov dolu na spomínanú plošinku. Z nej doprava cez pravú stenu komína tažko za roh a prechod niekoľko metrov doprava do komínika. Týmto priamo hore, velmi ťažko, na trsy trávy pod prevismi. Odtiaľ 15 metrov doľava po hornej hrane platne, zostup asi jeden a pol metra na sutinovú a skalnú plošinu, ktorá leží na konci nášho čierneho komína. Z plošiny po ľavej, trávou prerastenej stienke 10 metrov priamo hore, potom prechod 2 metre doprava na dno ďalšieho komína, v predĺžení prvého a týmto ťažko 20 metrov. Kúsok pred miestami, kde sa otvára v plytký žľab cez ľavú stienku na trávnik. Odtiaľ po tráve a skale dosť zráznym terénom, zľava zdola prichádza sem strmý žlab, 35 metrov hore k dolnému koncu veľkého vhĺbenia v stene. Odtial viditeľná časť vhĺbenia pozostáva z kolmých žlabov medzi dvoma mohutnými, zo steny vyčnievajúcimi piliermi. Vyššie vhĺbenie sa zahýba doprava, zužuje sa a ústi do štrbiny na západný hrebeň. Žľabom najviacej vpravo blízko pri stene pravého piliera 45 metrov hore, 10 metrov dosť ťažko, ďalších 35 metrov veľmi ťažko v lámavej skale, na veľkú terasu, temeno pravého piliera. Po tráve pod stenu a stenou, lámavé, najprv po pravej strane málo výrazného rebierka, vyššie doprava smerom k žľabu, ktorý je viditeľný v spomínanej časti steny, 45 metrov hore, veľmi ťažko, exponované, až do už spomínaného žľabu. Prekročíme ho doprava pri samom konci na stupienok, odkiaľ vpravo vidíme plošinu a skaly na istenie. Zo stupienka niekoľkometrovou stienkou, ktorá je vytvorená z balvanov, priamo hore do plochého zárezu a zárezom 15 metrov na malý sutinový stupeň. Odtiaľ 10 metrov trhlinou na okraj veľkej, ku stene naklonenej terase. Západný okraj terasy sa dvíha vo vežičku a na jej západnej stienke sú zďaleka viditeľné žlté škvrny. Žľabom medzi stenou a terasou asi 45 metrov hore na koniec terasy, prechádzajúcej tu vo výrazný chrbát, ktorý ohraničuje náš miestami komínovitý žľab. Chrbát sa končí vežičkou v západnom hrebeni. Zľava strmia nad žľabom mohutné previsy. Ďalej buď dnom žľabu, ktorý sa tu tiahne šikmo doprava do steny, vzpieraním, alebo ľahšie po pravom chrbte tridsaťpäť metrov hore, až na prvú trávnatú plošinu v komíne. Tu sa končia previsy po ľavej strane. Teraz doľava hore do steny priamo nad jej zrázom, nad zmienené previsy z ľavej strany žľabu. Najprv niekoľko metrov po ťažkej stienke, pevná skala, po skalnej hrane od plošinky v žľabe 25 metrov, potom ďalších 10 metrov kúsok vpravo. Nakoniec 40 metrov zase priamo hore stále tým istým smerom, potom kúsok doľava na veľkú terasu. Z terasy priamo hore komínovou trhlinou na hranu rebra, v ktoré sa stena zužuje. Po pravej strane rebra niekoľko metrov ku kolmej stienke a cez ňu pomocou puklín priamo hore, veľmi ťažko. Zo stupňa nad stienkou po drsnej platni pod hladký výšvih rebra. Po veľkých stupňoch okolo neho doľava a 10 metrov, previsnutou trhlinou, ktorá sa tiahne v mieste, kde rebro vrastá do steny, hore neobyčajne ťažko na pohodlnú plošinu. Odtiaľ viac vpravo cez 10 stienku pod ďalší výšvih. Tesne pod ním pomocou význačnej pukliny po poprehýbanej rímse niekoľko metrov vodorovne vpravo až ku komíniku za rohom. Ním hore, kývavé balvany, potom po balvanoch a stupňoch k vežičke, ktorá je najvyšším bodom západnej steny. Odtiaľ niekoľko metrov dolu do sedielka za vežičkou a po obídení prvých 30 metrov západného hrebeňa, vľavo tesne pod hranou, po ďalších 40 metroch na vrchol. Exponovaný výstup, v strede nepríjemné trávy.

Variant na západný hrebeň zo stredu steny. — Od prvej trávnatej plošinky v komíne, ďalej komínom priamo hore. Komín znova prechádza v žlab, ktorým dôjdeme na štrbinu, asi 2015 m, v západnom hrebeni. Ďalej západným hrebeňom. II.

Variant v dolnej časti steny, v ceste Stanislawského, — Nástup podlá pôvodného opisu žľabu skoro až k päte komína, ale odtiaľ doľava a hore na trávnatú plošinu v skalnom hrote. Trávnatou rampou dĺžku lana šikmo doľava na hranu skalného hrotu a ním hore na dĺžku lana. Potom lámavou skalou niekoľko dĺžok lana hore pod zvislú stenu, doprava na trávniky a do vhĺbenia. Odtiaľto ďalej podľa pôvodného opisu. (V). M. Šádek - K. Zlatník, 28. 7. 1949.)