2. Bublíkova cesta (IV-V) 4 h.
Popis cesty:

2. Bublíkova cesta (IV-V) 4 h.
O. Bublík, 3. 8. 1950

Popis cesty: Šikmo do Ľavého vhĺbenia steny. Pôvodná Bublíková cesta č. 2a - IV dve miesta V (na foto u Puškáša zle zakreslená): Dívajúc sa z doliny na západnú stenu Malej Snehovej veže, vidíme v ľavej časti steny výraznú depresiu, ktorá sa tiahne až po severozápadný hrebeň, kde naň vystupuje asi v dvoch tretinách. Touto depresiou vedie pomerne priamy výstup. 40 metrov po Stanislawského ceste až na začiatok hlbokého mokrého komína. Stade vľavo po strmej trávnatej lávke, po ďalších 40 metroch do mokrého bieleho žlabu, ktorý vznikol v strede vypadnutím skál. Žľabom, a to najprv jeho pravouhlým vhĺbením skoro kolmo hore niekoľko metrov do ľahšieho terénu, ním jednu dĺžku lana a opúšťame žlab niekoľkometrovým traverzom na trávnaté sedielko vľavo od vylámaného žľabu. Trávnatou lávkou ďalej šikmo hore doľava a lámavým, asi dva a pol metra vysokým previsom do ľavej rokle, ňou už pohodlne v pevnej skale, často vzpieraním a nakoniec 20 metrov mokrým komínom stále hore. Často vklinené balvany.

Variant 2b: Priamo ľavým vhĺbením - (V) 5h. lezené ešte pred rokom 1966, poľskými a československými lezcami mylne ako Bublíkova cesta, na ktorú sa v skutočnosti pripája až v hornej časti. Cestu popísali W.Waligóra a J.Zienkievicz 19.7.1966. V dolnej časti velmi lámavá skala. Info WHP: 19 diel/cesta 2898.