16. Stredom trojuholníka (III) 2h.
Popis cesty:

16. Stredom trojuholníka (III) 2h.
M. Zemko, R. Karel, 5.1. 2011

Cesta vedie stredom trojuholníkovou stenou v spádnici Slavkovskej priehyby. Vhodné na popoludnie. Možno lezené už skôr. Foto 1 Foto 2