13. Ľavý žľab (hore III-IV) 1,5 h.
Popis cesty:

13. Slavkovská priehyba - Ľavý žľab (hore III-IV) 1,5 h.
Žľab je pravdepodobne chodený už dávno. - pekná zimná cesta. Žľabom na čistom snehu až pod skalnú bariéru s dvomi žliabkami. Pravým žliabkom III miesto IV a pomedzi vežičky na Slavkovskú priehybu.