11. Dolný variant SZ rebra (V)
Popis cesty:

11. Slavkovská kopa - Dolný variant SZ rebra (V)
K. Pavlík, J. Šuna, 6.5.1956

SZ rebro spadá do doliny kolmou hranou. Cez ňu priamo hore až na sutinovú terasu, ktorá pretína rebro. Tu sa napája cesta č. 10. - ňou na vrchol.