10. SZ rebro (III) 2 h.
Popis cesty:

10. Slavkovská kopa - SZ rebro (III) 2 h.
F. Kele ml., J. Kováčik, 14.8.1952
Pravou dolnou časťou steny, najkrajnejším žlabom od dolinky ľahko na sutinovú terasu pod rebrom. Sutinoviskom pod samotné rebro už nad stenou, ktorá sa z terasy láme do doliny. Rebrom hore, markantnú vežičku obchádzame zprava. Skalný schod v rebre prekonávame žliabkom, ktorý ho pretína. Ďalej priamo po rebre na vrchol.