9. Keleho cesta (IV) 1 h.
Popis cesty:

9. Keleho cesta (IV) 1 h.
F. Kele ml.,21.7.1952

Žlabom v spádnici vrcholu Slavkovskej kopy na veľkú sutinovú terasu, ktorá je vpravo od SZ rebra. Žliabkom vpravo od rebra až pod 30m prah. Ním do malého kotla pod vrcholovou stenou. Po platniach do úzkeho komína a ním na vežu pre vrcholom. Doprava na vrchol. Dolná časť pod terasou a vrcholová stena - IV.