5. Komín (mix V) 3 h.
Popis cesty:

5. Slavkovská priehyba - Komín (mix-IV,1 miesto V) 3 h.
M. Bobovčák, I. Franková, 24.2.2008

Zimná mixová cesta. Nástup je vo výraznom komíne v prostriedku trojuholníkovej steny pod Slavkovskou priehybou. Komínom 60 m IV, 1 miesto V, (veľmi zlé možnosti istenia) na ľahší terén, žliabkom v pokračovaní komína a trávnato-skalnými žliabkami s odchýlením doprava na vrchol trojuholníkovej steny. Ostrým hrebienkom a v jeho predĺžení na priehybu.