3. Vodný žľab (V+,A0, RP:VI) 8h.
Popis cesty:

3. Vodný žľab (V+,A0, RP:VI) 8h.
P.Jackovič, J.Nemec, M.Pšenek, 30.12.1988
1.RP:P.Bačko, R.Kuňak, M.Greštiak, J.Kmeť, 22. 2. 1998

Foto z lezenia
Foto z lezenia